PTW Online - UTM
Untitled Document
     MENU
Untitled Document
  Welcome to UTM Permit-To-Work Management System - UTMPTW
Untitled Document

Sistem Permohonan Melaksanakan Kerja Kontrak (PTW) ini dibangunkan bagi memberi kemudahan kepada kontraktor-kontraktor untuk membuat permohonan permit melaksanakan permit kerja dengan lebih mudah dengan pelaksanaannya dapat mempercepatkan kelulusan permit. Di samping itu, ia juga dapat memberi perkongsian maklumat dengan semua pihak di dalam dan luar UTM bagi membantu pemantauan kerja dan dalam masa yang sama mengelakan insiden di lokasi kerja. Sistem ini akan diselaraskan oleh Pejabat Harta Bina dan OSHE UTM serta Jawatankuasa Kerja Keselamatan Pekerjaan (JKKP) yang dianggotai oleh semua PTJ di dalam UTM. Adalah diharapkan dengan adanya sistem dapat membantu semua pihak dan meningkatkan penyampaian perkhidamatan yang berkesan dan berkualiti kepada pelanggan.

Jumlah Pelawat : 28551.