PTW Online - UTM
Untitled Document
     MENU
Untitled Document
  Welcome to UTM Permit-To-Work Management System - UTMPTW
Untitled Document

Semua Kontraktor yang ingin memohon permit melaksanakan kerja-kerja kontrak perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pejabat Harta Bina iaitu:

  1. PTW ini tidak sah sekiranya tiada tandatangan dari Pegawai PHB dan nombor daftar
  2. PTW ini mestilah dipamerkan ditempat kerja oleh Kontraktor
  3. PTW ini tidak sah atau terbatal sekiranya Kontraktor melanggar akta dan tidak memenuhi mana-mana syarat pelantikan serta pelaksanaan kerja
  4. Permohonan PTW hanya untuk kontraktor yang berdaftar sahaja dan pendaftaran masih lagi aktif serta mempunyai kelayakan atau lesen menjalankan operasi perniagaan
  5. Kelulusan mengeluarkan permit ini hanya boleh dilakukan oleh pegawai yang telah dilantik oleh Pengarah Kerja
  6. Permit ini hendaklah dikembalikan ke PHB setelah tamat tempoh yang dibenarkan
  7. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai yang mengeluarkan arahan kerja untuk memantau pelakuan kontraktor dan pematuhan kepada syarat pengeluaran permit semasa kerja-kerja dilaksanakan.
  8. Semua kontratkor diwajibkan untuk memohon secara atas talian permit melaksanakan kerja-kerja kontrak melalui sistem ini