PTW Online - UTM
Untitled Document
     MENU
Untitled Document
  Welcome to UTM Permit-To-Work Management System - UTMPTW

Home » Aduan Ketidakpatuhan Melaksanakan Kerja Kontrak

 Borang Aduan Ketidakpatuhan Melaksanakan Kerja
 Maklumat Pengadu
 Nama * :
 Kategori * :
 No. Telefon * :
 Email * :
 Maklumat Aduan
 Tajuk Aduan *  
 Jenis Aduan *  
 Lokasi Kejadian * :
    Contoh: Nama Bangunan/Blok, Nama Fakulti/PTJ/Pusat/Bahagian/Unit, Aras, Lokasi Dalam/Luar Bangunan
 Gambar Aduan :  Gambar 1 :
     Gambar 2 :
     Gambar 3 :
     Gambar 4 :
 Keterangan Aduan * :

Ruangan bertanda asterisk wajib diisi (*).