PTW Online - UTM
Untitled Document
     MENU
Untitled Document
  Welcome to UTM Permit-To-Work Management System - UTMPTW
Untitled Document
 
 
Sebarang pertanyaan dan maklum balas mengenai permohonan Permit Melaksanakan Kerja (PTW) boleh dimajukan ke :
 
URUSAN KELULUSAN PERMIT MELAKSANAKAN KERJA (PTW):
Bahagian Penyelenggaraan
Pejabat Harta Bina
Universiti Teknologi Malaysia
81310 Skudai, Johor
Emel : suhairi@utm.my / mohdfaizal@utm.my
No. Telefon : 07-5530295 / 07-5530059
Laman web : http://assets.utm.my/
 
URUSAN KELULUSAN PAS PEKERJA & KENDERAAN:
Bahagian Keselamatan,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Johor Bahru,
Johor Darul Ta'zim
Tel: 07-5530014 / 30002
Fax: 07-5530432
 
URUSAN KELULUSAN JHA DAN SOP SERTA PEMANTAUAN KETIDAKPATUHAN MELAKSANAKAN KERJA:
Unit Persekitaran, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHE)
Blok M41, 81310 UTM Johor Bahru.
Tel: 07-5531886
Faks: 07-5533092
http:// web.utm.my/oshe